SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 2, Page(s) 047-049    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00972
Rektal Yerleşimli Submukozal Lipom: Olgu Sunumu
Ülkü KÜÇÜK1, Erdener ÖZER2, Turgut ANUK3
1S.B. Iğdır Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, IĞDIR, TÜRKİYE
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
3S.B. Iğdır Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, IĞDIR, TÜRKİYE
KEY WORDS : Lipom, Kolon, Rektum

Kolonda yerleşen lipomlar çok nadir görülmelerine karşın, gastrointestinal sistemin en sık görülen epitelyal dışı benign tümörleridir. Burada 44 yaşında kadın hastada rektal tuşede ve kolonoskopide saptanan, histolojik inceleme sonucunda submukozal lipom tanısı alan rektum yerleşimli lipom olgusu sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]