SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 067-070    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
EPİTELOİD SARKOM (BEŞ VAKADA KLİNİKOPATOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL BULGULAR)
Bilge BİLGİÇ, Misten DEMİRYONT, Harzem ÖZGER, Neşe KARADAĞ, Türker ÖZKAN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
KEY WORDS : Epiteloid sarkom, el, immünhistokimya

Epiteloid sarkom, genç erişkinlerde el, parmak ve önkolda sık olarak görülen bir yumuşak doku sarkomudur. Multinodüler, santral nekroz içeren kitle şeklindedir. Epiteloid görünümlü, geniş eozinofilik stoplazmalı hücreler ve iğsi şekilli hücreler görülür. Tümöral hücrelerde epitelyal membran antijen (EMA), sitokeratin ve vimentin pozitiftir. Tümörün histogenezi tartışmalıdır. Lokal nüks ve metastaz potansiyeli yüksektir. Tümör radikal cerrahi ile tedavi edilmelidir. Bu çalışmada, biri kadın 5 epiteloid sarkom vakası sunulmaktadır. Ortalama yaş 28’dir. Tüm vakalarda yerleşim parmak, el veya koldadır. Üç vaka metastaz ile kaybedilmiştir. Bir vakada lokal nüks saptanmıştır. Bir hastanın takibi yapılamamıştır. Toplam takip süresi 2-5.5 yıl arasında değişmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]