SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 081-082    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
GEBELİK LUTEOMASI
Shahrbanoo NABAEİ, Leyla CİNEL, Çiğdem TOKYOL
Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Patoloji Bölümü
KEY WORDS : Gebelik luteoması, virilizasyon, hirsutizim

Gebelik luteoması hormonal değişikliklere bağlı, kendiliğinden iyileşen ve zaman zaman neoplazilerle karışabilen overin nadir görülen bir lezyonudur Genellikle asemptomatik olup sezeryan esnasında tesadüfen over kitlesi olarak saptanabilmektedir. Bazı vakalarda maternal virilizasyon oluşturabilmektedir. Ayırıcı tanıda gebelikte kitle oluşturan soliter luteinize foliküler kistler, luteinize granüloza hücreli tümörler, tekomalar ve steroid hücre tümörlerini dikkate almak gerekir. On dokuz ve 22 yaşındaki hastalarımızın biri kıllanma ve 3 ay adet görmeme şikayeti ile hastanemiz jinekoloji bölümüne başvurmuştur. Yapılan pelvik USG’de bozulmuş anembrionik gestasyonel kese ve bilateral overlerde hiperekoik kistik kitleler saptanmıştır. 19 yaşındaki hastamız ise postmatürite endikasyonu ile sezeryana alınmış ve operasyon esnasında sağ overde kitle tespit edilmiştir. Gönderilen spesmenlere gebelik luteoması tanıları verilmiştir.

Bu çalışma 11-17 Nisan 1999 tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlenen XIV. Ulusal Patoloji Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]