SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1989, Volume 5, Number 2, Page(s) 071-078    
[ PDF ]
KARACİĞER KANSERİ (Kanserin en zararsızı tümüyle çıkarılıp bir kavanoz içinde saklananıdır)
Nurdan TÖZÜN


[ PDF ]