SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1990, Volume 6, Number 2, Page(s) 026-030    
[ PDF ]
KOLOREKTAL KARSİNOMDA MAKROSKOBİK ŞEKİL, BOYUT VE DERİNLİK İLE LENF DÜĞÜMÜ TUTULUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sergülen DERVİŞOĞLU, Şennur İLVAN, Nükhet TÜZÜNER


[ PDF ]