SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 116-120    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
GASTRİK BİYOPSİLERİN SYDNEY SİSTEMİNE GÖRE HİSTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
Hüseyin BÜYÜKBAYRAM, Ali Kemal UZUNLAR, Fahri YILMAZ, Mehmet YALDIZ, Mehmet DURSUN, Adem ARSLAN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
KEY WORDS : Gastrit, Sydney sınıflaması

Çalışmamızın amacı gastrik ülser, duodenal ülser ve non-ülser dispepsili olgularımızın gastrik biyopsilerini Sydney sistemine göre değerlendirmektir. 450 olgunun biyopsileri incelendi, Helikobakter pylori (Hp) pozitif 378 olgu sınıflandırıldı ve histolojik olarak Sydney sistemine göre derecelendirildi. Hp pozitifliği bütün olgularda %84, duodenal ülserde %88, non-ülser dispepside %84 ve gastrik ülserde %71 şeklindeydi. Hp’nin eşlik ettiği gastrit, kronik gastritin en sık formuydu. Hp yoğunluğu antrumda korpustan daha yüksekti. Hp’nin eşlik ettiği gastritte atrofi %58, intestinal metaplazi %17 bulundu. Çalışmamızda Hp oranının bölgemizde gelişmiş ülkelerden daha yüksek, Hp’nin eşlik ettiği gastritin en sık görülen gastrit tipi, Hp’nin eşlik ettiği gastritlerde intestinal metaplazi ve atrofinin antrumda daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]