SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1992, Volume 8, Number 2, Page(s) 040-043    
[ PDF ]
LENF DÜĞÜMÜ LEZYONLARINDA SİTOLOJİK BULGULARIN DOKUNDURMA PREPARATLARLIN (İMPRİNT) HİSTOLOJİK KESİTLER İLE BİRLİKTE İNCELENEREK DEĞERLENDİRİLMESİ
Kutsal YÖRÜKOĞLU, Emek ÖZEN, Cavit ÇEHRELİ, Mehmet ALAKAVUKLAR


[ PDF ]