SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1992, Volume 8, Number 2, Page(s) 053-056    
[ PDF ]
TüBERKÜLOZ VE MALİGN ORİJİNLİ PLEVRA SIVILARININ AYIRICI TANISINDA KAN HÜCRELERİNİN SİTOLOJİK DEĞERİ
Şaban CAN, Melahat KURUTEPE, İbrahim ÖZTEK, Belkıs UÇAROĞLU, Ertuğrul ERDEM, A. Refik EREM


[ PDF ]