SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1993, Volume 9, Number 1, Page(s) 002-005    
[ PDF ]
KEMİK İLİĞİ İNFİLTRASYONU GÖSTEREN NON HODGKİN HABİS LENFOMALARDA KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK ARAŞTIRMA
Mehmet AĞAN, Pınar TUZLALI, Deniz SARGIN, Öner DOĞAN, Meliha NALÇACI, Günçağ DİNÇOL, Hüseyin KESKİN, Sevgi KALAYOĞLU, Münevver YENERMAN


[ PDF ]