SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1993, Volume 9, Number 1, Page(s) 009-015    
[ PDF ]
SERÖZ SIVILARDA REAKTİF, MALİGN MEZOTELYAL VE MALİGN EPİTELYAL HÜCRELERİN Ag-NOR YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülnaz KERVANCIOĞLU, Dilek YILMAZBAYHAN, Öner DOĞAN, Uğur HACIHANEFİOĞLU


[ PDF ]