SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 1-2, Page(s) 026-028    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
TESTİKÜLER TUBULER SEMİNOM: İKİ OLGU SUNUMU
Yasemin İREN ÖZLÜK, Işın KILIÇASLAN, Nimet AKBAŞ, Veli UYSAL
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
KEY WORDS : Tubuler seminom, testis, seminom, ayırıcı tanı

Klasik seminom, karakteristik morfolojik özellikleri ile genellikle kolay tanı konan, testisin en sık görülen malign germ hücreli tümörüdür. Zaman zaman, morfolojik özelliklerin farklılıklar göstermesi ile tanıda sorunlarla karşılaşılabilir. Nadir bir varyant olan ‘tubuler seminom’ tanısı konulan iki olgu, morfolojik özellikleri ve immünhistokimyasal inceleme sonuçları ile birlikte sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]