SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 1-2, Page(s) 029-030    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
AMNİYON SIVI EMBOLİSİNE BAĞLI ANİ ÖLÜM: OLGU SUNUMU
Işıl PAKİŞ, Ferah KARAYEL, Arzu AKÇAY TURAN, Büge ÖZ, Gürsel ÇETİN
Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi ve Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Tıp Doktora Programı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
KEY WORDS : Amniyon sıvı embolisi, otopsi

Amniyon sıvı embolisi doğumun ve hemen doğum sonrası dönemin ölümcül ancak nadir görülen bir komplikasyonudur. Amniyon sıvı embolisi %80 üzerindeki olguda ölümle sonuçlanmaktadır. Eklampsi, kanama, infeksiyon ve pulmoner emboli gibi diğer doğum komplikasyonları daha iyi kontrol altına alındıkça, amniyon sıvı embolisi anne ölümlerinin önemli bir nedeni haline gelmiştir. Çalışmamızda 36 yaşında ebe yardımı ile doğum yaptırılırken ölen olgu bildirilmektedir. Olgunun Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde yapılan otopsisinde her iki akciğerin makroskopik incelemesinde hiperemi ve kesit yüzünde köpüklü sıvı çıkışı görüldü. Akciğerlerin mikroskopik değerlendirilmesinde yaygın ödem, ağır hiperemi, kapillerler ve küçük çaplı arterlerde lümenleri tama yakın dolduran çok sayıda çekirdeksiz skuamöz epitel hücreleri saptandı. Bu bulgular eşliğinde olgu amniyon sıvı embolisi olarak değerlendirildi. Amniyon sıvı embolisi olgusu nadir görülmesi ve gebeliğin ölümcül bir komplikasyonu olması nedeni ile bildirilmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]