SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 1-2, Page(s) 034-035    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
KONJENİTAL/İNFANTİL FİBROSARKOM: OLGU SUNUMU
Ümit ÇOBANOĞLU, Kadriye YILDIZ, Mehmet YILDIZ, Yavuz ÖZORAN
K.T.Ü. Tıp Fakültesi Patoloji AD, Trabzon, K.T.Ü. Tıp Fakültesi El Cerrahisi BD, Trabzon
KEY WORDS : Konjenital/infantil fibrosarkom

Konjenital/infantil fibrosarkom pediatrik yaş grubunda görülen nadir bir tümördür. Genellikle beş yaş altı çocuklarda ve daha çok ekstremitelerde görülür. Biyolojik davranışı erişkin fibrosarkomlarından daha iyidir. Bu bildiride 1 yaşında erkek hastada saptanan konjenital/infantil fibrosarkom sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]