SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1994, Volume 10, Number 1, Page(s) 008-010    
[ PDF ]
İNTRAKRANİYAL DEV HÜCRELİ TÜMÖRLERDE BİYOLOJİK İŞARETLEYİCİ OLARAK "NUCLEOLAR ORGANIZER REGION" (AgNOR)'IN
Aydın SAV, Özlem KURTKAYA, İlker KAYABEYOĞLU, Gülsün EKICİOĞLU, Mehmet ÖZEK, Necmettin PAMİR, Fahir ÖZER


[ PDF ]