SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1994, Volume 10, Number 1, Page(s) 018-019    
[ PDF ]
MEMENİN İYİ VE KÖTÜ HUYLU LEZYONLARININ AYIRIMINDA FİZİK MUAYENE VE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN YERİ
Ömer GÜRAN, Duygu DÜŞMEZ, Sevgi KÜLLÜ, Özdemir AKTAN


[ PDF ]