SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 1, Page(s) 019-020
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]
Resident training in pathology: The current status of ten institutions and general evaluation
Beyhan DEMİRHAN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
Introduction
SUNUŞ
Ankara Patoloji Derneği 2008 Aylık Bilimsel Etkinlikleri çerçevesinde, 25 Ocak Cuma günü, Ankara, Başkent Üniversitesinde “Patoloji Uzmanlık Eğitimi: Eğitici ve Asistan gözü ile” konulu panel yapıldı. Ankara'da patoloji uzmanlık eğitimi veren 4 Üniversite, 5 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi asistan ve eğitici temsilcileri bu panele katıldılar. Panel katılımcılarının belirlenmesi amacıyla; panelden yaklaşık 2 ay öncesinde Ankara'da patoloji uzmanlık eğitimi veren Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim hastanelerinin tümünden asistan ve eğitici temsilcileri istendi. İki şefliği olan kurumların bir kısmından ayrı ayrı bir kısmından ise ortak temsilciler belirlendi. Kurumların belirlediği temsilciler “asistan grubu” ve “eğitici grubu” olmak üzere iki grup oluşturdu. Panel öncesinde yaklaşık 2 aylık bir süreçte; eğitici ve asistan temsilcilerinden oluşan gruplar ayrı ayrı toplanarak çalışmalarını sürdürdüler.

Patoloji uzmanlık eğitiminin Ankara çapında durum değerlendirmesi amaçlı anketler yaptılar. Sorunları yaklaşık haftalık-iki haftalık toplantılarla tartıştılar. Panel için her grup kendi içinden sözcüler seçti. Sözcüler konuşma metinlerini grupla birlikte hazırladılar. İleriki sayfalarda bu konuşma metinleri ayrı ayrı verilmektedir.

Panele hazırlanırken aşağıda belirlenen çerçevede sorunlar tartışıldı. Ayrıca gündeme yeni gelen konular da anketlerde veya tartışma metinlerinde yer aldı.

A. Asistan tanımı
Yetki ve sorumlulukları
Organizasyon, iş şemaları, görev tanımları
yazılı olarak var mı?

B. Fiziksel ortam
Aydınlatma
Havalandırma
Gürültü
Zararlı kimyasallar

C. Eğitmen sayısı, ilgi alanları
Eğiticinin makroskopi ve mikroskopi sürecinde eğitime ayırdığı sürenin yeterliliği

D. Biyopsi ve sitoloji materyallerinin yeterliliği ve çeşitliği
Kurum içi veya kurum dışı rotasyonlar

E. Laboratuvar donanımı
Histokimya
İmmünhistokimya
Moleküler patoloji teknikleri olanakları

F. Eğitim süresi
4 yıl yeterli mi?

G. Rutin işleyiş problemleri
Rapor süreleri, formatları, sorunlar, öneriler

H. Eğitim materyali
Kütüphane
İnternet
Toplantı ekipmanı

I. Eğitim ortamı

Olgu sunumları, makale saatleri, konferanslar, dersler, seminerler, tümör konseyleri, kliniklerle ortak toplantılar ve bu toplantıların sayıları

J. Tez hazırlama süreci

K. Yazılı eğitici ve asistan geri bildirimleri

L. Değerlendirme ve sınav sistemi
Yöntem
Uygulama
Öneriler

  • Top
  • Introduction
  • [ Top ] [ PDF ] [ E-Mail to Editor ]