SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 1, Page(s)
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]
Erratum
Introduction
DÜZELTME
Türk Patoloji Dergisi 2007;23(1):38-42 sayısında yayımlanan ”Fine needle aspiration cytology findings in cases diagnosed as oropharyngeal tularemia lymphadenitis” başlıklı makalede, yazarlar arasında görülen Dr. Güven Çelebi'nin başvurusu sonucunda adının bilgisi dışında makalede yer aldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle yazar makalenin bilimsel içeriğinden sorumlu tutulamayacağını ve makaleden adının çıkarılması isteğini beyan etmiştir. Bu istek doğrultusunda yapılan değişiklik sonrasında söz konusu makalenin yazarları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

“Fine needle aspiration cytology findings in cases diagnosed as oropharyngeal tularemia lymphadenitis” Banu Doğan Gün, Burak Bahadır, Gamze Numanoğlu, Şükrü Oğuz Özdamar, Gamze Mocan Kuzey.

Bu aksaklıktan ötürü okurlarımızdan özür dileriz.

ERRATUM
Dr. Güven Çelebi, who were among the co-authors of the article titled as “Fine needle aspiration cytology findings in cases diagnosed as oropharyngeal tularemia lymphadenitis” published in the Turkish Journal of Pathology 2007;23(1):38-42, informed the editors that he was not responsible from the contents of the article as the manuscript had been sent for publication without his consent.

At the request of Dr. Çelebi, his name was excluded from the authors of the article as follows.

“Fine needle aspiration cytology findings in cases diagnosed as oropharyngeal tularemia lymphadenitis” Banu Doğan Gün, Burak Bahadır, Gamze Numanoğlu, Şükrü Oğuz Özdamar, Gamze Mocan Kuzey.

We apologize for this inconvenience.

  • Top
  • Introduction
  • [ Top ] [ PDF ] [ E-Mail to Editor ]