SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 1, Page(s)
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]
Editorial
Işın KILIÇASLAN
Introduction
Değerli meslektaşlarımız,

Dergimiz Ulusal Patoloji Dernekleri Federasyonu'nun resmi yayın organı olduktan sonra 2006 ve 2007 yıllarına ait 6 sayı hızla tamamlandı. Gelen makalelerin sayısı ve niteliğinde de artış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak halen araştırma makaleleri daha geri planda. Bunu aşmak için hepimize görev düşüyor.

Bu sayımızda “Asistan ve eğitici gözüyle patoloji uzmanlık eğitimi” başlıklı bir çalışma serisini sunuyoruz. Ankara çapında on kurumda gerçekleştirilen anketler sonrasında bu veriler toplanmış ve değerlendirilmiştir. Panel sunusu olan bu metinler araştırma makalesi haline getirilmiştir ve tüm üyelerimizin yararlanabilmesi için yayımlanmaktadır. Moderatör Prof. Dr. Beyhan Demirhan'ın sunuş yazısını takiben dört makale halinde sorunlar ve çözüm önerileri belirtilmektedir. Asistan ve eğiticilerin genel ya da ülkemize özgü sorunlarını tartışmak için dergimizin iyi bir alan olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarını bizlerle paylaşan Ankara Patoloji Derneği ekibine teşekkür ediyor ve bu konuda diğer bölgelerde de çalışmaların yapılması ve sonuçlarının paylaşılmasını diliyoruz.

İlk sayfamızda Eylül ayında kaybettiğimiz uzun yıllar İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda çalışmış hocamız Prof. Dr. Uğur Hacıhanefioğlu'nun özgeçmişini ve hepimiz adına Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan'ın görüşlerini bulacaksınız. Kendisini saygıyla anıyoruz.

Editörler adına
Prof. Dr. Işın Kılıçaslan

  • Top
  • Introduction
  • [ Top ] [ PDF ] [ E-Mail to Editor ]